100 jaar Kaatsvereniging “Oostergo” Dokkum, 1902-2002
100 jaar Kaatsvereniging “Oostergo” Dokkum, 1902-2002

Damclub Dokkum 60 jaar 1926-1986
Damclub Dokkum 60 jaar 1926-1986

De PFDB’er vol. 17 (1986), afl. 2 (november), p. 18-20.

IJsclub “Dockum”
IJsclub “Dockum”

jaarverslag Streekmuseum “Het Admiraliteitshuis” gevestigd te Dokkum (1980), p. 26-37.

Koninklijke IJsclub Dockum, 1840-1990
Koninklijke IJsclub Dockum, 1840-1990

Voetbalvereniging Dokkum 50 jaar, 1926-1976
Voetbalvereniging Dokkum 50 jaar, 1926-1976

Voetbalvereniging Dokkum 60 jaar
Voetbalvereniging Dokkum 60 jaar