C.G.V. Wardy Bergum 50, 1936/1938
C.G.V. Wardy Bergum 50, 1936/1938

Jubileumnummer 25 “Wardy”, 1936-1961
Jubileumnummer 25 “Wardy”, 1936-1961

contactorgaan van de Christelijke gymnastiekvereniging Wardy te Bergum en de afdelingen volleybal en tamboerkorps vol. 3, afl. 3

Van g.v.b. en g.a.v.b. in 50 jaar naar “Sportvereniging Bergem”
Van g.v.b. en g.a.v.b. in 50 jaar naar “Sportvereniging Bergem”