V.V. Valthermond 1930- 1990. Jubileumuitgave n.a.v. het 60-jarig bestaan v.v. Valthermond
V.V. Valthermond 1930- 1990. Jubileumuitgave n.a.v. het 60-jarig bestaan v.v. Valthermond

V.V. Valthermond 50. Een uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de voetbalvereniging Valthermond
V.V. Valthermond 50. Een uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de voetbalvereniging Valthermond