10 april 1910-10 april 1985, jubileum-uitgave-MSC Meppel. MSC Paasbode 1985
10 april 1910-10 april 1985, jubileum-uitgave-MSC Meppel. MSC Paasbode 1985

25 jaar M.J.V., M.J.V. nieuws, Clubblad van de Chr. v.v. M.J.V. te Meppel Vol. 10 (1955) afl. 5 (februari)
25 jaar M.J.V., M.J.V. nieuws, Clubblad van de Chr. v.v. M.J.V. te Meppel Vol. 10 (1955) afl. 5 (februari)

50 jaar Alcides, 1907-1957
50 jaar Alcides, 1907-1957

55 jaar hockey in Meppel. De geschiedenis van de Meppeler Hockey Vereniging
55 jaar hockey in Meppel. De geschiedenis van de Meppeler Hockey Vereniging

De Meppeler IJsclub 120 jaar
De Meppeler IJsclub 120 jaar

Oud Meppel vol. 5 (1983), afl. 3, p. 7-29.

De Meppeler IJsclub 120 jaar
De Meppeler IJsclub 120 jaar

Oud Meppel vol. 5 (1983), afl. 4, p. 31-33.

Het wel en wee van “Ons Genoegen”
Het wel en wee van “Ons Genoegen”

Oud Meppel vol. 13 (1991-1992), afl. 4, p. 19-27.

Honderd jaar ijsclub “Tot Ons Genoegen”.
Honderd jaar ijsclub “Tot Ons Genoegen”.

Een kleine geschiedschrijving uit de historische eeuw van de oudste Kamper ijsclub, welke alom in den lande op velerlei terrein bewondering en respect afdwong, 6 november 1889-november 1989

M.J.V./F.C. Meppel, 1930-1980,50 jaar
M.J.V./F.C. Meppel, 1930-1980,50 jaar

M.S.C. 1910 1935. Jubileumnummer De M.S.C.’er, Orgaan van de Voetbalvereeniging “M.S.C.” te Meppel
M.S.C. 1910 1935. Jubileumnummer De M.S.C.’er, Orgaan van de Voetbalvereeniging “M.S.C.” te Meppel