De geschiedenis van de Roeivereeniging “Brantas”
De geschiedenis van de Roeivereeniging “Brantas”

Gedenkboekje, uitgegeven door de Sportvereeniging A.N.I.E.M. ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan der vereeniging op 1 januari 1934
Gedenkboekje, uitgegeven door de Sportvereeniging A.N.I.E.M. ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan der vereeniging op 1 januari 1934

Het T.H.O.R. Boek. Gedenkboek bij het 30-jarig bestaan van de Voetbalvereeniging “T.H.O.R.”(Tot heil onzer ribben) 1901-7 september- 1931.
Het T.H.O.R. Boek. Gedenkboek bij het 30-jarig bestaan van de Voetbalvereeniging “T.H.O.R.”(Tot heil onzer ribben) 1901-7 september- 1931.

Historie van de ontwikkeling der Roei- en Zeilsport in Surabaya
Historie van de ontwikkeling der Roei- en Zeilsport in Surabaya

Logboek. Propaganda feestavond van de Watersportvereniging “Brantas” Surabaja op 19 augustus 1951. (Speciale uitgave van Watersportvereniging Brantas, Soerabaja, 1951), p. 5-11.

Jubileumuitgave van de Soerabajasche schaakclub. 1896-1936 Soerabajasche Schaakclub.
Jubileumuitgave van de Soerabajasche schaakclub. 1896-1936 Soerabajasche Schaakclub.

S.B.B.- Creatie dari Soerabaiasche Badminton Bond 1936-1939
S.B.B.- Creatie dari Soerabaiasche Badminton Bond 1936-1939

Sport (1407)
Sport (1407)

Idem, Soerabaja. Beeld van een stad (Asia Maior, Purmerend, 1994), p. 150.

Sport (1408)
Sport (1408)

Idem, Nieuw Soerabaia. De geschiedenis van Indië’s voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931 (Van Ingen, Soerabaja, 1931), p. 379-383. ill. Overzicht van alle sportdisciplines in Soerabaja met historische geg [...]