Gedenkboek, uitgegeven door de Medansche zwemvereeniging ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op 9 maart 1934
Gedenkboek, uitgegeven door de Medansche zwemvereeniging ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op 9 maart 1934