Gouden gedenkboek van de Bandoengsche Sportvereeniging Uitspanning na Inspanning U.N.I.
Gouden gedenkboek van de Bandoengsche Sportvereeniging Uitspanning na Inspanning U.N.I.

Uitgegeven bij het gouden jubileum 1903-1953.

Programma van het XVIIde wapenfeest tevens herdenking van het 25-jarig bestaan
Programma van het XVIIde wapenfeest tevens herdenking van het 25-jarig bestaan

Programma van het XXIste wapenfeest te Bandoeng, van 16 tot en met 22 februari 1939
Programma van het XXIste wapenfeest te Bandoeng, van 16 tot en met 22 februari 1939

Sport in Bandoeng
Sport in Bandoeng

Idem, Bandoeng. Beeld van een stad (Asia Maior, Purmerend, 1996), p. 44-45.