Nederlands-Indië Subcategorieën

Bandoeng
Bandoeng

Batavia
Batavia

Malang
Malang

Medan
Medan

Nieuw-Guinea
Nieuw-Guinea

Padang
Padang

Soerabaja
Soerabaja

Nederlands-Indië Titels

25-jarig jubileum Voetbalbond Batavia en Omstreken. 17 Maart 1912 – 17 Maart 1937
25-jarig jubileum Voetbalbond Batavia en Omstreken. 17 Maart 1912 – 17 Maart 1937

40 jaar voetbal in Ned. Indië 1894- 1934
40 jaar voetbal in Ned. Indië 1894- 1934

Actueel wereldnieuws en Sport in beeld
Actueel wereldnieuws en Sport in beeld

Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.
Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.

Officieel orgaan der Java Motor Club en der volgende vereenigingen: Javasche Ren- en Harddraverijvereeniging, Wedloopsociëteit Semarang, Wedloop Sociëteit “Mataram” te Djocjacarta, Sidhoardjosche Wedloop-Sociëteit, Salatigasche Militaire Sport [...]

Als sportvlieger naar Indië en terug
Als sportvlieger naar Indië en terug

Athletiek
Athletiek

B.V.C-clubblad
B.V.C-clubblad

B.V.C., 95 jaar oud, 1903-1998
B.V.C., 95 jaar oud, 1903-1998

Beoefening van alle sporten… behalve schaatsenrijden!
Beoefening van alle sporten… behalve schaatsenrijden!

Holland over zee. Ons Oost- en West-Indië gedurende de laatste veertig jaren beschreven voor landgenooten, jong en oud. (hollandia Drukkerij, Baarn, 1941), p. 163-174.

Blauw Wit. Clubblad van de S.A.V. “Blauw Wit”
Blauw Wit. Clubblad van de S.A.V. “Blauw Wit”