Filter op rubriek

55 jaar NKS. “Thuis in je club”
55 jaar NKS. “Thuis in je club”

Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia
Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia

De waarde van sport. Beschouwingen over sport en christelijke levensopvatting
De waarde van sport. Beschouwingen over sport en christelijke levensopvatting

Drie avonden debat over de Roomsche sportbeweging
Drie avonden debat over de Roomsche sportbeweging

Fiere sportlijven en kenauturnsters. Katholieke percepties van moderne sportbeoefening 1910-1940
Fiere sportlijven en kenauturnsters. Katholieke percepties van moderne sportbeoefening 1910-1940

Dirk Jan Wolffram (red.), Om het christelijk karakter der natie. Confessionelen en de modernisering van de maatschappij (Het Spinhuis, Amsterdam, 1994), p. 59-88. Gender.

Harten warm, hoofden koel. Katholieken en lichaamscultuur: dans en sport, 1910-1940
Harten warm, hoofden koel. Katholieken en lichaamscultuur: dans en sport, 1910-1940

Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum vol. 12 (1982), p. 100-130.

Het bevrijde lichaam. Een beschouwing over sport en katholieke identiteit
Het bevrijde lichaam. Een beschouwing over sport en katholieke identiteit

Katholicisme en sport
Katholicisme en sport

Katholieke sport
Katholieke sport

Mens sana in corpore sano. De identiteit van de katholieke sportbeweging in Nederland 1845-1980
Mens sana in corpore sano. De identiteit van de katholieke sportbeweging in Nederland 1845-1980