Filter op rubriek

Christelijke sport, zuilvorming of identiteit?
Christelijke sport, zuilvorming of identiteit?

De A.R. en de cultuur, de A.R. en de sport
De A.R. en de cultuur, de A.R. en de sport

De C wat doe je ermee? Op weg naar een christelijke sport ethiek
De C wat doe je ermee? Op weg naar een christelijke sport ethiek

De lichamelijke opvoeding en de sport vanuit Reformatorische gezichtshoek beschouwd
De lichamelijke opvoeding en de sport vanuit Reformatorische gezichtshoek beschouwd

Jeugd, sport, christendom
Jeugd, sport, christendom

Kerk en sport
Kerk en sport

NCSU, 25 jaar in beweging, 1955-1980
NCSU, 25 jaar in beweging, 1955-1980

Spel en sport in onze maatschappij. Door de christen bedreven
Spel en sport in onze maatschappij. Door de christen bedreven

Sport en spirit
Sport en spirit

Van Golgotha naar de Olympiade. Rede uitgesproken in de Lutherse kerk te Amsterdam op 2 mei 1928
Van Golgotha naar de Olympiade. Rede uitgesproken in de Lutherse kerk te Amsterdam op 2 mei 1928