Filter op rubriek

Besmettelijke zielsziekten, voorheen en thans.
Besmettelijke zielsziekten, voorheen en thans.

De danszucht, de naaktlooperij, de geselaarsvertoningen, en de hand-over-hand toenemende sportepidemie en hare bevorderaars (sportartsen enz.) Met een naschrift gericht tegen het artikel van Prof. Snapper over “Het sporthart”

De medico-mechanische toestellen van dokter Zander
De medico-mechanische toestellen van dokter Zander

De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest met een inleiding over “De Engelsche ziekte” en “Het Engelsche gevaar”
De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest met een inleiding over “De Engelsche ziekte” en “Het Engelsche gevaar”

De noodzakelijkheid van medische sportkeuring
De noodzakelijkheid van medische sportkeuring

De opkomst en neergang van de Zander-Instituten rond 1900 in Nederland
De opkomst en neergang van de Zander-Instituten rond 1900 in Nederland

Gewina vol. 27 (2004), afl. 3, p. 135-158.

De opkomst van de heilgymnastiek
De opkomst van de heilgymnastiek

Gewina vol. 19 (1996), afl. 4, p. 263-279.

De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland
De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland

De sportkeuring in Nederland van 1927-1983. Een historische studie over de ontwikkeling met persoonlijke commentaren
De sportkeuring in Nederland van 1927-1983. Een historische studie over de ontwikkeling met persoonlijke commentaren

Geschiedenis van de fysiotherapie gezien door andere ogen.
Geschiedenis van de fysiotherapie gezien door andere ogen.

Bijdragen tot de geschiedenis van de fysiotherapie in de negentiende en twintigste eeuw geschreven door Nederlandse en buitenlandse onderzoekers

Heilgymnastiek, massage en mechanotherapie in de negentiende eeuw
Heilgymnastiek, massage en mechanotherapie in de negentiende eeuw