Filter op rubriek

50 jaar nationaal sportbeleid. Van vorming buiten schoolverband tot breedtesport
50 jaar nationaal sportbeleid. Van vorming buiten schoolverband tot breedtesport

Commentaar van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de Nederlandse Christelijke Sport Unie op de “Discussienota met betrekking tot het sportbeleid”
Commentaar van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de Nederlandse Christelijke Sport Unie op de “Discussienota met betrekking tot het sportbeleid”

van de Minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

Discussie-nota met betrekking tot het sportbeleid van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Discussie-nota met betrekking tot het sportbeleid van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Discussienota sportbeleid. Commentaren verslagen reacties
Discussienota sportbeleid. Commentaren verslagen reacties

Het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen
Het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen

Paul de Knop, Bart Vanreusel en Jeroen Scheerder (red.),Sportsociologie. Het spel en de spelers (Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2002), p. 57-78. Schets in historisch perspectief van het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen en vergelijki [...]

Naar een geïntegreerd beleid lichamelijke opvoeding en sport
Naar een geïntegreerd beleid lichamelijke opvoeding en sport

Nederlandse Culturele Sportbond en Nederlandse Christelijke Sport Unie,Sport 70. Nota uitgebracht door de gehele georganiseerde sport in Nederland
Nederlandse Culturele Sportbond en Nederlandse Christelijke Sport Unie,Sport 70. Nota uitgebracht door de gehele georganiseerde sport in Nederland

Nederlandse Culturele Sportbond,Nederlandse Christelijke Sport Unie en Nederlands Olympisch Comité
Nederlandse Culturele Sportbond,Nederlandse Christelijke Sport Unie en Nederlands Olympisch Comité

Reactie op de Nota Sportbeleid van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Nieuwe verhoudingen in de sport. De toekomst van het nationaal sportbeleid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen
Nieuwe verhoudingen in de sport. De toekomst van het nationaal sportbeleid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen

Nota Sportbeleid
Nota Sportbeleid