Filter op rubriek

De Landelijke Contactraad 40 jaar aktief, 1949-1989
De Landelijke Contactraad 40 jaar aktief, 1949-1989

Lokale overheden en sportbeleid. Een studie naar veranderingen in gemeentelijk sportbeleid tussen 1945 en heden
Lokale overheden en sportbeleid. Een studie naar veranderingen in gemeentelijk sportbeleid tussen 1945 en heden

Physical education, sport and politics in five Dutch cities 1900-1940
Physical education, sport and politics in five Dutch cities 1900-1940

Proceedings of the 6th congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport, july 14-19,1999 Budapest, Hungary (Budapest, 2000), p. 72-81.

Rapport van een ingesteld onderzoek naar de Gemeentelijke bemoeiingen inzake het beheer en de exploitatie van Sport- en Speelterreinen, Gymnastieklokalen, Bad- en Zweminrichtingen
Rapport van een ingesteld onderzoek naar de Gemeentelijke bemoeiingen inzake het beheer en de exploitatie van Sport- en Speelterreinen, Gymnastieklokalen, Bad- en Zweminrichtingen

, zoomede op het gebied van de Lichamelijke Opvoeding en het Speeltuinwerk

Sportbuurwerk in Nederland. Verleden, heden en toekomst
Sportbuurwerk in Nederland. Verleden, heden en toekomst

Van pro tot prof. Vijftig jaar lokaal sport- en recreatiebeleid
Van pro tot prof. Vijftig jaar lokaal sport- en recreatiebeleid