Beknopte geschiedenis van de gymnastiek. Leerboek voor opleidingen in de lichamelijke opvoeding, de paramedische beroepen en de sport
Beknopte geschiedenis van de gymnastiek. Leerboek voor opleidingen in de lichamelijke opvoeding, de paramedische beroepen en de sport

De ontwikkeling van de gymnastiek in Nederland. Beknopt overzicht van de geschiedenis, stelsels, methoden en aesthetische stroomingen der lichaamsoefeningen IV
De ontwikkeling van de gymnastiek in Nederland. Beknopt overzicht van de geschiedenis, stelsels, methoden en aesthetische stroomingen der lichaamsoefeningen IV

Geschiedenis der lichaamsoefeningen van de Oudheid tot heden
Geschiedenis der lichaamsoefeningen van de Oudheid tot heden

Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland
Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland

Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland
Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland

Het vergeten lichaam. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland
Het vergeten lichaam. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland

Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding
Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding

Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding deel 2
Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding deel 2

Schets van de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in Nederland
Schets van de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in Nederland

Mark d’Hoker en Jan Tolleneer (red.), Het vergeten lichaam. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland (Garant, Leuven [etc.], 1995), p. 17-35.

The world gymnaestrada. Past, present and future
The world gymnaestrada. Past, present and future