Zwolse wereldvoetballer kreeg stank voor dank

Zwolle in de achteruitkijkspiegel 1 (2e druk, Zwolle, 2000), p. 40-44.

Bibliografische gegevens

Auteur Veen, Willem van der
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Bep Bakhuys
Nummer bibliografie 7184