ZRV. 50 jaar folklore op Walcheren,50 jaar een traditie

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Traditionele sporten, volkssporten,volksvermaken
Uitgave ZRV / Middelburg / 1999
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5041