Zorg voor jeugdsport. Opstellen over beleid en praktijk

Bibliografische gegevens

Auteur Bovend’eerdt, Jan (samenst.), e.a.
Categorie Jeugd
Uitgave Arko Sports Media Nieuwegein i.s.m. Nederlandse Katholieke Sportfederatie / ’s-Hertogenbosch / 2003
Aantekeningen 120 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 239