Zeilvereeniging Sneek 1814-1913

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. [Sneek] / z.j. [1913]
Aantekeningen 35 p.
Sport Watersport
Plaatsnaam Sneek
Nummer bibliografie 2099