Zeeuwse Ringrijders Vereniging (5045)

Bibliografische gegevens

Auteur Visser, Kees de e.a. (red.)
Categorie Traditionele sporten, volkssporten,volksvermaken
Uitgave Zeeuwse Ringrijders Vereniging / Middelburg / 1980
Aantekeningen 56 p., ill.
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5045