Zeeuwse Ringrijders Vereniging (5044)

Bibliografische gegevens

Auteur Roose, Bram, Leo de Visser en P.J. Reynierse (red.)
Categorie Traditionele sporten, volkssporten,volksvermaken
Uitgave ZRV / z.p. / 1990
Aantekeningen 112 p., ill. Uitg. ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de ZRV.
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5044