Yn ’e bân fan Penjum 1896-1996. Kaatsvereniging “Jan Reitsma” 100 jaar

Bibliografische gegevens

Auteur Huizenga, Tj. B.
Uitgave Het Witte Boekhuis / z.p. / z.j. [1996]
Aantekeningen 239 p., ill., lit.opg.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Pingjum
Nummer bibliografie 2060