WVC-sportbeleid. Nieuwe prioriteiten?

Bibliografische gegevens

Auteur Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Uitgave Minsterie van WVC / Rijswijk / 1990
Nummer bibliografie 141