Wormense Sportvereniging opent sportkomplex “De Voorwaarts”

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / z.j. [1981]
Aantekeningen 40 p., ill. Sportaccommodaties, tevens geschiedenis van W.S.V.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Wormer
Nummer bibliografie 4285