Wit Zwart Sneek,Dec. 1932 Dec. 1952 20 jaar R.K. voetbal.

Parochie-,Sport- en Contactblad St. Martinus Dekanaat Sneek,Orgaan van de R.K. Sport- Culturele- en Sociale Organisaties vol. 6,afl. 3 (december 1952)

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Aantekeningen [16] p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Sneek
Nummer bibliografie 2087