Wijsgeerige opstellen, aanwijzing van de kategorie der sport in eenige bijzondere gevallen

Bibliografische gegevens

Auteur Leiden, Jan van [pseudoniem]
Uitgave Meulenhoff / Amsterdam / z.j. [circa 1913]
Aantekeningen 64 p., ill.
Nummer bibliografie 185