Wie aan sport doet, zondigt niet. Sport tijdens de Tweede Wereldoorlog

Wilfred van Buuren en Peter-Jan Mol (red.), In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis (Arcadia, Haarlem,2000), p. 159-180.

Bibliografische gegevens

Auteur Swijtink, André
Uitgave / /
Nummer bibliografie 66