Wegbereiders van de Lichamelijke Opvoeding. Deel 1. Gymnastiek-, turn- en spelonderwijs in Europa

Bibliografische gegevens

Auteur Lommen, Niels
Categorie Overzichtswerken
Uitgave [De Vrieseborch] / z.p. [Haarlem] / 1987
Aantekeningen Jan Luiting Fonds 46. 238 p., ill., lit.opg., reg. Met samenvattingen in het Engels, Duits en Zweeds. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in West-Europa tot circa 1880.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 595