Wat bewoog hen? De ALO Groningen 1918-2003

Bibliografische gegevens

Auteur Mombarg, Bert
Categorie Onderwijs
Uitgave [Academie voor Lichamelijke opvoeding] / Groningen / 2003
Aantekeningen 220 p., ill., lit.opg.
Plaatsnaam Groningen (stad)
Nummer bibliografie 2739