Wals, Cornelis Dirk (1911-1994)’

Bosmans, J., e.a. (red.comm.), Biografisch woordenboek van Nederland 5 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 2002). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 541-543.

Bibliografische gegevens

Auteur Oudejans, Frans
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Wielrennen
Persoon Cor Wals
Nummer bibliografie 7630