Vrouwen in de sport. Medisch sociaal en organisatorisch bekeken

Bibliografische gegevens

Auteur Keeken, Brenda van
Categorie Gender
Uitgave Hollandia / Baarn / 1982
Aantekeningen Hollandia sport en lichamelijke opvoeding 34. 126 p.,ill.,lit.opg. Met kort historisch overzicht.
Nummer bibliografie 201