Voorzieningenplan voor de sport op de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen

Bibliografische gegevens

Auteur Krispijn, C.
Categorie Accommodaties | Nederlandse Antillen
Uitgave Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Den Haag / 1977
Aantekeningen 21 p. Rapport met advies uitgebracht aan de regering van de Nederlandse Antillen. Veel gegevens over bestaande en te realiseren sportaccommodaties. Supplement op: G. de Koning, Basisgegevens voor een accommodatiebeleid.
Nummer bibliografie 1278