Voetbalvereniging Hunsingo 86 jaar en nog steeds volop in beweging

Infobulletin Winshem vol. 9 (2004), afl. 1 (mrt), p. 10-14.

Bibliografische gegevens

Auteur Wolters, Henk
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Winsum
Nummer bibliografie 2855