Voetbalvandalisme. Een speurtocht naar verklarende factoren

Bibliografische gegevens

Auteur Brug, H.H. van der
Categorie Supportersgeweld, hooliganisme , Voetbal
Uitgave / Haarlem / 1986
Aantekeningen 319 p., ill., tab., lit.opg. Ook als proefschrift.
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 1039