Voetbalbond Indonesia Jacatra VIJ. Madjalah boelanan

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave z.n. / Batavia /
Aantekeningen Vol. 1(1941) . Tekst in het Maleis. Niet verder verschenen.
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 1466