Voetbal in Overijssel. Na de intrede van de (erkende) Mammon

De mars vol. 6 (1958), afl. 11, p. 246-247.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Overijssel
Nummer bibliografie 4412