Voetbal in Nederlands- Indië. Rumoer op de Padangse velden

Spiegel historiael vol. 31 (1996), afl. 1, p. 34-40.

Bibliografische gegevens

Auteur Colombijn, Freek
Categorie Nederlands-Indië
Uitgave / /
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 1383