Voetbal in Nederland. Een onderzoek naar de maatschappelijke en sportieve aspecten

Bibliografische gegevens

Auteur Miermans, Cees
Uitgave Van Gorcum & Comp. / Assen / 1955
Aantekeningen Bouwstenen voor de kennis der maatschappij 17. 339 p., ill, krt., tab., lit.opg. Standaardwerk.
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 890