Voetbal in Haarlem tijdens crisis,bezetting en wederopbouw

Bibliografische gegevens

Auteur Hilbolling, H. en E. Wolters
Uitgave Doctoraalscriptie Vrije Universiteit / Amsterdam / 1993
Aantekeningen [ongepag.].
Sport Voetbal
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3987