Voetbal in Breda,1890-1920

Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” vol. 48 (1995), p. 1-32.

Bibliografische gegevens

Auteur Klinkert, Wim
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Breda
Nummer bibliografie 2938