VNG-commentaar op de Nota Sportbeleid

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Vereniging van Nederlandse Gemeenten / ’s-Gravenhage / 1974
Aantekeningen Groene reeks 1629 p.
Nummer bibliografie 124