Vijftig jaren “Kracht & Vlugheid”.

Jubileumaflevering De Brug,orgaan van de Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Zaandam

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. / z.j.
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Zaandam
Nummer bibliografie 4319