Vijftien jaren gingen voorbij…Een rapport over de werk- en leefsituatie op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Groningen

Bibliografische gegevens

Auteur Rijpstra, Jan
Categorie Onderwijs
Uitgave / Groningen / 1977
Aantekeningen 24 p., ill.
Plaatsnaam Groningen (stad)
Nummer bibliografie 2740