Vijf-jaren politie-sport in Nederland. Gedenkschrift 1930-1935

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Organisaties
Uitgave [Nederlandsche Politie-Sportbond] / Amsterdam / 1936
Aantekeningen 151 p.
Nummer bibliografie 410