Vijf en twintig jaar Sportstichting Leiden,1936-1961

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Leiden / 1961
Aantekeningen 8 p., ill. Lokaal sportbeleid.
Plaatsnaam Leiden
Nummer bibliografie 5489