Verslag der Internationale Sport-,Visserij- en Paarden-tentoonstelling te Scheveningen van 1 Juni tot 2 October 1892

Bibliografische gegevens

Auteur Travaglino, W., E.L. van Limburg Stirum en P.H.P. van Marle
Uitgave / Z.p. [’s-Gravenhage] / z.j. [1982]
Aantekeningen 265, IV p., bijl.
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5209