Vermaak naar stand en Op het podium en rond het biljart en Kunstminnend en sportief

Joost Roosendaal en Jan van Oudheusden (red.), Tussen twee werelden. Heusden in de negentiende en twintigste eeuw (Stichting Geschiedschrijving Heusden, Heusden, 2002), p. 111-117, 217-223 en 337-354. Periode: 1815-1996.

Bibliografische gegevens

Auteur Mol, Peter-Jan
Uitgave / /
Plaatsnaam Heusden
Nummer bibliografie 3163