Verenigings- en sportleven in Assen

Drenthe vol. 30 (1959), afl. 5 (mei), p. 16-18.

Bibliografische gegevens

Auteur Schepers, E.
Uitgave / /
Plaatsnaam Assen
Nummer bibliografie 1527