Veertig jaar VDZ. VDZ Bode vol. 33 (1966), afl. 9 (december). 20 p.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Arnhem
Nummer bibliografie 2217