Van vrouwenvermaak tot damesrekreatie. Een overzicht van de Nederlandse ontwikkeling van sportbeoefening door vrouwen in de negentiende eeuw

Jaarboek voor vrouwengeschiedenis vol. 1 (1980), p. 12-45.

Bibliografische gegevens

Auteur Schuppen, Nine van
Categorie Gender
Uitgave / /
Nummer bibliografie 203