Van verzet tot verstoting. Joods-Amsterdamse biljarters en de “Duitse kwestie”,1933-1941

Ons Amsterdam vol. 41 (1989), afl. 5, p. 122-125.

Bibliografische gegevens

Auteur Swijtink, André
Categorie Tweede Wereldoorlog
Uitgave / /
Sport Biljart
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3540